Видання серії "Бібліотека Центру Разумкова"

Удосконалення нормативно-правової бази створення системи громадянської освіти в Україні

Проект здійснено за сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні

Це видання підготовлене Центром Разумкова за результатами дослідницького проекту “Удосконалення нормативно-правової бази створення системи громадянської освіти в Україні”, який підтримується Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні.

З метою сприяння створенню в Україні цілісної та ефективної системи громадянської освіти, зокрема дорослих, експертами було розроблено проект Стратегії розвитку громадянської освіти, яка визначає цілі та завдання, системні пропозиції до низки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, вміщених у цьому виданні. Також у виданні містяться чинні нормативно-правові акти, що регулюють питання громадянської освіти, та проекти, що очікують затвердження чи перебувають у процесі розгляду чи обговорення.

У реалізації проекту взяли участь експерти Центру Разумкова, фахівці МОН України, представники громадських організацій, які працюють у сфері громадянської освіти.

Публікація буде корисною для науковців, фахівців у сфері громадянської освіти, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами освіти дорослих.


«Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення коронавірусної інфекції (Covid-19): особливості та шляхи удосконалення»

Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення коронавірусної інфекції (COVID-19): особливості і шляхи удосконалення 

Головні висновки з соціологічного опитування

Боротьба з епідемією COVID-19 та дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні

Основні заходи вищих владних інститутів України у 2020р., спрямовані на боротьбу з COVID-19, якими запроваджувалися або скасовувалися обмеження прав і свобод громадян 

Рішення Конституційного Суду України No10 від 28 серпня 2020р


Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян україни: тенденції 2000-2020рр. (інформаційні матеріали)

Релігія і Церква в українському суспільстві:
стан і тенденції змін (за результатами соціологічних досліджень):

рівень і характер релігійності українського суспільства релігія, Церква і суспільство
Церква і держава
Церква, суспільство і влада

Державні документи, документи, заяви і звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій,
а також окремих Церков України з приводу актуальних подій і проблем у державно-конфесійних відносинах
х


Фактор громадської думки у формуванні політики врегулювання російсько-українського конфлікту: можливості та ризики

Мир і народовладдя як пріоритети Президента В.Зеленського
Конфлікт очима громадян
Загальні оцінки ситуації у країні, перспектив подолання існуючих проблем, діяльності керівництва держави

  • Сторони ти цілі конфлікту
  • Бажані, припустимі та неприйнятні варіанти майбутнього окупованих територій
  • Ставлення до окремих мирних ініціатив
  • Доцільність та можливі наслідки референдуму
  • Поінформованість, уявлення, припущення

Таблиці і діаграми


Цифрова економіка:тренди, ризики тасоціальні детермінанти

Видання присвячене дослідженню сучасного етапу світового економічного та соціального розвитку, що характеризується істотним впливом цифровізації. Завданням доповіді було дослідити головні детермінанти та підстави роз- витку цифрової економіки в Україні, а також готовності України до запрова- дження та використання цифрових технологій (як з позиції постачальників, так і з позиції споживачів цифрових послуг). Крім того в доповіді проаналізо- вані потенційні ризики та загрози цифровізації в Україні та світі. 

Видання орієнтоване на широке коло читачів: наукових працівників, виклада- чів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто досліджує про- блеми сучасних трансформацій.