Видання серії "Бібліотека Центру Разумкова"

2014

Україна: час вибору

Брошура підготовлена експертами Центру Разумкова в рамках проекту “Європейська інтеграція України: внутрішні фактори і зовнішні впливи”


Середній клас в Україні: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ


Позиції експертів, уявлення і самовизначення громадян


Український середній клас очима його представників


ДИСКУСІЇ У ФОКУС-ГРУПАХ


Ukraine-2014: New Perspectives and New Threats

Outcomes and Lessons of 2013
Prospects for 2014
Public Opinion:

  • the results of 2013
  • the country ’ s integrity
  • the new authorities