Видання серії "Бібліотека Центру Разумкова"

2021

Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України

  • Цифровий мегатренд структурних змін у світовій економіці
    та сталому розвитку міст

  • Роль smart-інфраструктури у сталому розвитку міст

  • Світовий досвід розбудови smart-інфраструктури в містах

  • Засади формування політики розвитку smart-інфраструктури в Україні

  • Суспільна підтримка політики формування smart-інфраструктури в містах України

  • Висновки

  • Статті


Секторальна інтеграція Украйни до ЄС: передумови, перспективи, виклики

Інтеграція до ЄС: стан, особливості, виклики
Загальні передумови інтенсифікації секторальної інтеграції у сфері економіки
Окремі напрями секторальної інтеграції: стан, проблеми, перспективи


 Ukraine’s sectoral integration into the EU: Preconditions, prospects, challenges

 

Integration Into the European Union: Current State, Peculiarities and Challenges
General Preconditions for Intensification of Sectoral Integration in the Economy
Individual Areas of Sectoral Integration: Current State, Problems, Prospects